PersonuppgiftspolicyPersonuppgiftsansvarig

Statist & Extras SEC Casting on the Web AB är personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på statist.se.


Vad är en personuppgift?

Det är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, mejl, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar.


Hur behandlas dina personuppgifter och i vilket syfte?

Vi registrerar alla uppgifter som du lämnar in, sparar dem, gör dem tillgängliga för besökare (förutom din Kontaktinformation), lämnar ut dem till arbets- och uppdragsgivare (inklusive dina Kontaktuppgifter), administrerar ditt medlemskap, erbjuder support, informerar dig om nya tjänster och identifierar sådana som kan vara av intresse för dig, utför marknadsundersökningar och vidtar marknadsföringsåtgärder med hjälp av utvalda leverantörer, underlättar sök av personal och tjänster genom sortering, filtrering och dyl.

Dina rättigheter

Du kan när som helst

- se alla dina personuppgifter som finns registrerade hos Statist & Extras genom att logga in i din profil;
- rätta dina uppgifter, göra tillägg eller ta bort alla dina uppgifter förutom Kontaktinformation som behövs för att du skulle kunna utnyttja ditt medlemskap, genom att göra ändringar i profilen efter inloggningen;
- göra alla dina uppgifter osynliga för allmänheten redan innan ditt medlemskap upphört, genom att kontakta oss eller logga in och stänga ditt medlemskap.
- begära en digital kopia av dina senast hos Statist & Extras sparade uppgifter för att flytta dem till en annan webbsida (du har rätt till portabilitet). Det gör du genom att kontakta oss.


Hur länge sparas dina uppgifter?

Din Kontaktinformation behöver vi spara under hela medlemskapsperioden, för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem, samt en viss period efter ditt medlemskap avslutas (i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen).

Resterande uppgifter i din profil gallras så snart du tar bort dessa eller avslutar ditt medlemskap, om du inte uttryckligen samtyckt att spara din befintliga profil hos Statisten & Extras för ytterligare 3 år, för det fall du skulle vilja åter bli medlem.