Ingrid  13 år  
Tomas E  69 år  
Lars  67 år  
Mathias  29 år  
åsa  57 år